wypatrzyć

1. Wypatrywać oczy «patrzeć uważnie, z natężeniem (aby kogoś, coś zobaczyć)»: Andrzej znajduje się teraz w sam raz na owym podługowatym płaskowyżu, który zamykał z drugiej strony nieckowatą kotlinkę. Wypatruje oczy w tym mglistym, bladawym mroczku, bo trzeba czuwać, a także, bo teraz widzi to wszystko, czego stamtąd za dnia nie mogli się wcale dopatrzyć. K. Pruszyński, Droga.
2. Wypatrywać (sobie) oczy za kimś «oczekiwać kogoś z utęsknieniem, bardzo pragnąć kogoś zobaczyć, spotkać»: Samotniczka z twojej siostry, syn aptekarza oczy za nią wypatruje (...). I. Fink, Ślady.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wypatrzyć — dk VIb, wypatrzyćrzę, wypatrzyćrzysz, wypatrzyćpatrz, wypatrzyćrzył, wypatrzyćrzony wypatrywać ndk VIIIa, wypatrzyćruję, wypatrzyćrujesz, wypatrzyćruj, wypatrzyćywał, wypatrzyćywany «uważnie patrząc, badając wykryć, odkryć wzrokiem» Wypatrzyć… …   Słownik języka polskiego

  • oko — 1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało «zwrot podkreślający wyjątkowość i rzadkość czegoś»: (...) jeżeli zaufacie Ewangelii – zobaczycie rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, a które Bóg przygotował dla tych, co Go… …   Słownik frazeologiczny

  • przyuważyć — dk VIb, przyuważyćżę, przyuważyćżysz, przyuważyćważ, przyuważyćżył, przyuważyćżony posp. «zwrócić na kogoś, na coś uwagę; zauważyć, wypatrzyć» …   Słownik języka polskiego

  • wynaleźć — dk XI, wynaleźćnajdę, wynaleźćnajdziesz, wynaleźćnajdź, wynaleźćlazł, wynaleźćlazła, wynaleźćleźli, wynaleźćleziony wynajdywać ndk VIIIa, wynaleźćduję, wynaleźćdujesz, wynaleźćduj, wynaleźćywał, wynaleźćywany 1. «szukając wybrać spośród czegoś,… …   Słownik języka polskiego

  • okręt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. okrętęcie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} statek pływający pod banderą wojenną : {{/stl 7}}{{stl 10}}Okręt wojenny, flagowy, podwodny, desantowy. Eskadra okrętów. Okręt… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyuważyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIa, przyuważyćżę, przyuważyćży, przyuważyćżony, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} zwrócić baczniejszą uwagę na kogoś, na coś; wypatrzyć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przyuważyła go, jak podkradał towar. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wypatrywać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, wypatrywaćruję, wypatrywaćruje, wypatrywaćany {{/stl 8}}– wypatrzyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, wypatrywaćtrzę, wypatrywaćtrzy, wypatrywaćtrzony {{/stl 8}}{{stl 7}} penetrując, badając wzrokiem, uważnie patrząc …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.